65c08a7bb4bbd.jpg

64d34421366b1.png

三明市区

64d34463099c1.jpg

泰宁世界地质公园

64d20091b2363.jpg

建宁闽江源

64d201dfa0dae.jpg

泰宁大金湖

64d203678fd1d.jpg

建宁金铙山

64d2055738d35.jpg

宁化天鹅洞

64d30a4b429fc.png

三明万寿岩

64d2fa61e5257.jpg

永安甘乳岩

64d301ba97921.jpg

泰宁甘露岩寺

64d2fab5a05e4.jpg

泰宁尚书第

64d31519bf836.png

将乐县万安镇

64d3123142b96.png

沙县马岩森林康养基地

64d346c8cfa9d.png

将乐县高唐镇常口村

64d30e3f40efb.png

泰宁县岭下村

64d2fc2664e09.jpg

永安安贞堡

64d3011f0acfd.jpg

宁化客家祖地

64d2fd0154b81.jpg

泰宁状元岩

64d2fedc5d3ae.jpg

宁化牙梳山

64d2ff494f6d6.jpg

沙溪十里平流

64d3001304669.jpg

尤溪南溪书院

64d20646d67e6.png

尤溪联合梯田

64d2111cca72a.jpg

将乐玉华洞

64d208b550d8c.jpg

将乐龙栖山

64d2129decb60.jpg

将乐常上湖

64d2f6c7d3510.jpg

永安桃源洞

64d2f70f1f7d9.jpg

建宁荷海

64d20acdf1566.jpg

永安石林